บริษัทเดินเรือรายใหญ่ของเกาหลีใต้ยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ เสี่ยงทำคนตกงานนับหมื่น

บริษัทเดินเรือรายใหญ่ของเกาหลีใต้ยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ เสี่ยงทำคนตกงานนับหมื่น

คณะกรรมการบริหารบริษัทฮันจิน ผู้ให้บริการเดินเรือสินค้าระหว่างประเทศของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลเกาหลีใต้ หลังจากบริษัทประสบภาวะขาดทุนช่วง 4 ปีที่ผ่านมา และไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากสถาบันการเงินใดๆ

รายงานข่าวระบุว่าบริษัทฮุนได เมอร์แชนท์ มารีน (HMM) ซึ่งเป็นคู่แข่งของบริษัทฮันจิน อาจพิจารณายื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อหุ้นบางส่วนของฮันจิน แต่ HMM เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกเช่นกัน จึงยังไม่อาจแน่ใจได้ว่าการพิจารณาซื้อหุ้นของฮันจินจะส่งผลในเชิงบวกหรือลบต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือสินค้าของเกาหลีใต้

อย่างไรก็ตาม กิจการเดินเรือสินค้าเป็นอีกภาคธุรกิจหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักทั่วโลก นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เนื่องจากความต้องการขนส่งสินค้าทางเรือลดลง แต่ค่าระวางเรือเพิ่มสูงขึ้น ทำให้หลายบริษัทต้องแบกรับต้นทุนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน รัฐบาลเกาหลีใต้จะเสนอนโยบายปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการเดินเรือสินค้าในเร็วๆ นี้ เพราะการขอพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทฮันจินจะส่งผลให้มีการปรับลดหรือปลดพนักงานนับหมื่นคน ซึ่งจะไม่ส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ แต่นักวิเคราะห์ประเมินว่าอัตราผู้ว่างงานหลักหมื่นคนถือเป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับอัตราผู้มีงานทำกว่า 26 ล้านคนในเกาหลีใต้