ภาพวาดพุทธประวัติ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียด

ภาพพุทธประวัติ

ภาพพุทธประวัติ ทรงแสดงธรรมแก่ชนเป็นอันมาก

ภาพวาดพุทธประวัติ