โพลเผยคนอีสานให้คะแนนรัฐบาลแก้ปัญหาราคาข้าวระดับพอใช้ ชี้ยิ่งลักษณ์ไม่ควรจ่ายค่าเสียหายโครงการรับจำนำข้าว

โพลเผยคนอีสานให้คะแนนรัฐบาลแก้ปัญหาราคาข้าวระดับพอใช้ ชี้ยิ่งลักษณ์ไม่ควรจ่ายค่าเสียหายโครงการรับจำนำข้าว

อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ความคิดเห็นคนอีสานกับปัญหาชาวนา” ในวันนี้ (12 พ.ย.) จากกลุ่มตัวอย่าง 1,168 คน ในเขตพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน พบว่า คนอีสาน 25.15% มองว่า สาเหตุที่ราคาข้าวเปลือกตกต่ำในขณะนี้เกิดจากรัฐบาลไม่ได้เตรียมมาตรการรองรับ รองลงมา 17.25% คิดว่าเกิดจากปัญหาพ่อค้าคนกลางและโรงสีกดราคา ส่วนอีก 16.0% คิดว่า เป็นเพราะรัฐบาลไม่สามารถลดพื้นที่การปลูกข้าวได้ตามเป้า

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาและการเตรียมมาตรการรับมือปัญหาราคาข้าวที่กำลังตกต่ำของรัฐบาลนั้น พบว่า คนอีสาน 35% ให้คะแนนรัฐบาลอยู่ในระดับพอใช้ รองลงมา 28.3% ให้คะแนนอยู่ในระดับดี และ 22.9% ให้อยู่ในระดับแย่ โดยมีเพียง 12.4% ที่ให้คะแนนรัฐบาลในระดับที่แย่มากและล้มเหลว

ส่วนความคิดเห็นต่อเรื่องการเรียกเก็บค่าเสียหายโครงการรับจำนำข้าวเปลือกจากน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มูลค่า 35,000 ล้านบาทนั้น คนอีสาน 37.2% เห็นว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่สมควรต้องจ่ายค่าเสียหายดังกล่าว ในขณะที่ 31.8% เห็นว่าสมควรจ่าย และอีก 30.9% บอกว่าเฉย ๆ ไม่แน่ใจ

ผลการสำรวจยังบ่งชี้ด้วยว่า คนอีสาน 31.7% ต้องการให้รัฐส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการให้ความช่วยเหลือชาวนาอย่างยั่งยืน รองลงมา 23.1% ต้องการให้ลดพื้นที่การปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม และอีก 21.1% ต้องการให้รัฐบาลส่งเสริมการรวมกลุ่มให้ชาวนาเข้มแข็ง