“แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)

“แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)

“เรียกร้องปล่อยตัวนักกิจกรรม และผู้สื่อข่าว ที่จังหวัดราชบุรี โดยทันที”

ในเวลาประมาณ 11:00 น. ของวันนี้ (10 กรกฎาคม 2559) สมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ได้เดินทางไปให้กำลังใจพี่น้องชาวราชบุรีที่ถูกแจ้งข้อหาจากการเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ ทว่าหลังจากนั้นสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ และผู้สื่อข่าว รวม 4 คน ได้ถูกจับกุมตัว โดยมีสาเหตุตามที่ปรากฏในบันทึกการจับกุมว่า
ผู้ต้องหาทั้ง 4 ได้บรรทุกอุปกรณ์สิ่งของท้ายรถมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมาทำการแจกเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิวในเรื่องรณรงค์ต่อต้านการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญในเขต อ.บ้านโป่ง

โดยในขณะนี้ทั้ง4คน ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง พร้อมทั้งมีการแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 61 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ที่มีอัตราโทษจำคุกสูงสุดถึง 10 ปี และมีโทษปรับ 2 แสนบาท

และปรากฏต่อมาว่า ในช่วงเวลา 20.45 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้ควบคุมตัวมาที่สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งอีกหนึ่งราย ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าการจับกุมตัวในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้ครบองค์ประกอบความผิด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2558 หรือคำสั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองเป็นจำนวน 5 คนขึ้นไป ที่จะสามารถดำเนินคดีในศาลทหารได้

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่มีความเห็นว่าการรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญเป็นเสรีภาพที่ประชาชนพึงกระทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ หรือรณรงค์ให้ไม่ร่วมลงประชามติก็ตาม เพราะการให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน และตัดสินใจลงประชามติได้อย่างตรงตามความต้องการของพวกเขาอย่างแท้จริง

ซึ่งในครั้งนี้ สมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ยังมิได้แจกเอกสารรณรงค์ใดๆเลย ปรากฏแค่ว่ามีการจัดเก็บไว้ในรถเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น การจับกุมผู้สื่อข่าวที่เข้าไปทำข่าว ยังเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนอย่างร้ายแรง ทั้งที่ผู้สื่อข่าวไม่ได้มีพฤติการณ์อื่นใดเลยนอกจากเข้าไปยังพื้นที่เพื่อทำข่าวเท่านั้น
การกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจในครั้งนี้จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน-สื่อมวลชน อีกทั้งเป็นการทำลายบรรยากาศในการลงประชามติเพื่อให้ประชาชนตกอยู่ในความกลัวอย่างแท้จริง

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ขอประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจและ คสช. และขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษา นักกิจกรรม และผู้สื่อข่าวโดยทันที อย่างปราศจากเงื่อนไข

สุดท้ายนี้ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ขอให้ประชาชนทบทวนถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาในช่วงเวลานี้ ว่ารัฐธรรมนูญที่เกิดจากการจับกุมตัวประชาชน นักศึกษา จะเป็นรัฐธรรมนูญที่รับประกันสิทธิเสรีภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือไม่ ขอให้พี่น้องประชาชนนำเหตุการณ์การจับกุมครั้งนี้และก่อนหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคมนี้

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)
10 กรกฎาคม 2559

‪#‎โหวตโนเป็นสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมาย‬
‪#‎ปล่อยเพื่อนเรา‬
‪#‎หยุดคุกคาม‬