เมียนมาเร่งเก็บกวาดซากปรักหักพังของเจดีย์ที่เมืองพุกาม หลังเกิดแผ่นดินไหว

เมียนมาเร่งเก็บกวาดซากปรักหักพังของเจดีย์ที่เมืองพุกาม หลังเกิดแผ่นดินไหว

เจ้าหน้าที่ทหารและพลเรือนของเมียนมา ช่วยกันเข้าเก็บกวาดซากปรักหักพังของเจดีย์ที่เมืองพุกาม หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.8 แม็กนิจูด ซึ่งมีศูนย์กลางที่เมืองเช้าก์ทางภาคกลางของประเทศวานนี้

เหตุแผ่นดินไหวทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และหมู่เจดีย์ที่เมืองพุกามได้รับความเสียหายอย่างน้อย 171 แห่ง ตามรายงานของกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมของเมียนมา ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการสำรวจประเมินความเสียหายต่อโบราณสถานต่าง ๆ ยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการด้านภัยแผ่นดินไหวของเมียนมาระบุว่า แม้เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้จะมีระดับการสั่นสะเทือนที่รุนแรง แต่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายมากนัก เนื่องจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินอย่างมาก และเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีประชากรน้อยและมีอาคารที่พักอาศัยไม่หนาแน่น

ทั้งนี้ เมืองพุกามมีเจดีย์โบราณอยู่ราว 2,200 แห่ง โดยหมู่เจดีย์เหล่านี้เคยได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวมาแล้วเมื่อปี 2518 และมีการบูรณะซ่อมแซมอย่างเร่งรีบและไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์บางแห่งเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้ กระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมของเมียนมาให้คำมั่นว่า จะดำเนินการซ่อมแซมให้ได้ตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ต่อไป

2016-08-25_183837 2016-08-25_183849 2016-08-25_183900