เครือข่ายประชาชนร้องรัฐบาลและยูเอ็นแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก

เครือข่ายประชาชนร้องรัฐบาลและยูเอ็นแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) เครือข่ายสลัม 4 ภาค สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ และชาวบ้านผู้มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินจากหลายพื้นที่ของไทย ร่วมเดินขบวนบนถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์ให้รัฐบาลไทยและประชาคมโลกร่วมกันแก้ปัญหาและตระหนักถึงการคุ้มครองสิทธิด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน รวมถึงสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินทำกิน และการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนจน ทั้งที่อยู่ในเขตเมืองและชนบท เนื่องจากวันนี้ (3 ต.ค.) ตรงกับวันที่อยู่อาศัยโลกตามการประกาศของสหประชาชาติ

ผู้ชุมนุมหลายร้อยคนเริ่มเดินขบวนที่หน้าสำนักงานสหประชาชาติ (ยูเอ็น) บนถนนราชดำเนินนอก และเครือข่ายสลัม 4 ภาคได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ยูเอ็นและประเทศสมาชิกยูเอ็นตระหนักถึงสถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยในประเทศไทย โดยย้ำเตือนให้รัฐบาลไทยและนานาชาติให้ความสำคัญและจัดหามาตรการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ ของคนจนทั่วโลก เนื่องจากประชากรในเขตเมืองมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 50 ล้านคนในทุกปี ทำให้คนจำนวนมากมีแนวโน้มจะกลายเป็นคนไร้บ้าน

เนื้อหาในแถลงการณ์ระบุด้วยว่านโยบายด้านการพัฒนาของรัฐบาลบางโครงการก่อให้เกิดปัญหาทับซ้อนไปที่ชุมชนต่างๆ ทำให้เกิดการไล่รื้อชุมชน ส่งผลกระทบต่อคนจนในเมือง ขณะที่แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน เช่น การให้สัมปทานเหมืองแร่หรือโรงไฟฟ้า ทำให้คนในชนบทต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเช่นกัน

ส่วนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) และสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ยื่นหนังสือถึงตัวแทนรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งผลักดันประกาศใช้พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน รวมถึงเรียกร้องให้รับรองสิทธิชุมชนในการดูแลจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติกันเอง เพิกถอนเอกสิทธิ์ที่ดินที่ออกโดยมิชอบ 30 พื้นที่ ชะลอการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง และเปิดให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมตรวจสอบและกันแนวที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชุมชนก่อนออกประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ โดยรัฐจะต้องรับรองและคุ้มครองสิทธิของชุมชนหรือสถาบันเกษตรกรในการถือครองเป็นเจ้าของที่ดิน รวมถึงการบริหารจัดการที่ดินร่วมกันเพื่อความมั่นคงยั่งยืน และต้องจัดหาที่อยู่อาศัยหรือชดเชยเยียวยาให้เหมาะสมในกรณีที่การพัฒนาของรัฐส่งผลกระทบต่อชีวิตชุมชน

สำนักข่าวเนชั่นรายงานว่าขณะชุมนุม นางเหมวดี อยู่ถมยา ชาวจังหวัดนครสวรรค์ ได้ปีนขึ้นไปบนต้นประดู่ในศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมกับตะโกนขอพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เพื่อขอความช่วยเหลือจากนายกฯ กรณีถูกรื้อถอนที่อยู่อาศัยโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้เกลี้ยกล่อมจนนางเหมวดีลงมาจากต้นไม้ได้สำเร็จ

2016-10-05_020202 2016-10-05_020212 2016-10-05_020153