องค์กรสาธารณสุขของสหราชอาณาจักร เรียกร้องเลิกจับกุมดำเนินคดีผู้เสพยาเสพติด

องค์กรสาธารณสุขของสหราชอาณาจักร เรียกร้องเลิกจับกุมดำเนินคดีผู้เสพยาเสพติด

ราชสมาคมการสาธารณสุข และสภาคณาจารย์ด้านการสาธารณสุขของสหราชอาณาจักร เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการจับกุมดำเนินคดีผู้เสพยาเสพติด โดยชี้ว่าวิธีการลงโทษทางกฏหมายที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได้ และให้เปลี่ยนมาใช้วิธีส่งเสริมให้เข้ารับการบำบัดและให้การศึกษาแทน

ทั้งสององค์กรได้ออกรายงานเสนอแนวทางใหม่เพื่อแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติด โดยระบุว่าการกำหนดให้ผู้เสพยาเสพติดเป็นอาชญากรและต้องถูกลงโทษตามกฏหมายนั้น ส่งผลเสียมากกว่าผลดี เพราะจะทำให้ผู้ติดยาเสพติดหลีกเลี่ยงเข้ารับการบำบัด ทั้งเป็นตราบาปที่ทำลายโอกาสในชีวิตของผู้ติดยาที่ได้รับการบำบัดแล้วด้วย

อย่างไรก็ตาม ทั้งสององค์กรเห็นพ้องกันว่า การใช้กระบวนการทางกฏหมายเพื่อปราบปรามในส่วนของผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดนั้นจะต้องดำเนินต่อไป

เชอร์ลีย์ เครเมอร์ ประธานผู้บริหารราชสมาคมการสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรระบุว่า การกำหนดให้การเสพยาเสพติดเป็นเรื่องผิดกฏหมาย เป็นแนวทางที่สหราชอาณาจักรและทั่วโลกใช้มานานหลายสิบปี แต่สงครามปราบยาเสพติดในแนวทางนี้ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะมองข้ามความจริงที่ว่า การจับกุมดำเนินคดีผู้ติดยาเป็นการผลักให้คนอ่อนแอเหล่านี้ไปอยู่ที่ชายขอบของสังคมมากยิ่งขึ้น และไม่มีโอกาสเข้ารับการบำบัดและฟื้นฟู

“คนเหล่านี้ต้องการการสนับสนุนและช่วยเหลือ ไม่ใช่การลงโทษ” ประธานผู้บริหารราชสมาคมการสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรกล่าว

ด้านโฆษกกระทรวงมหาดไทยของสหราชอาณาจักรตอบโต้เสียงเรียกร้องดังกล่าวว่า แนวทางเดิมที่รัฐบาลใช้แก้ปัญหายาเสพติดซึ่งมีทั้งการปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูนั้นถูกต้องแล้ว โดยสถิติล่าสุดชี้ว่ามีจำนวนผู้ติดยาเสพติดลดลง และมีผู้ฟื้นตัวจากการบำบัดมากขึ้นกว่าในช่วงปี 2009-2010

http://www.bbc.co.uk/news/uk-36544380