สุรพงษ์ ย้ำ ยิ่งลักษณ์ ข้าวขายในราคา20บาท เพราะไม่คิดส่วนต่าง ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์

2016-11-17_055706

สุรพงษ์ ย้ำ ยิ่งลักษณ์ ข้าวขายในราคา20บาท เพราะไม่คิดส่วนต่าง ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ รวมถึง ค่าแรง ขอผู้เห็นต่าง อย่ามองเป็นการเมือง ///