สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความสงบในพื้นที่ชุมชนและจังหวัดภาคใต้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความสงบในพื้นที่ชุมชนและจังหวัดภาคใต้

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีวิทยุสั่งการด่วนที่สุด กำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติในสังกัด บช.น. ภ.1-9 และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราสถานที่สำคัญของทางราชการและเอกชน สถานที่เชิงสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีขนส่งทางบก รถไฟ รถไฟฟ้า ท่าอากาศยาน สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร สถานบริการที่นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก รวมทั้งแหล่งชุมชนสำคัญในพื้นที่ เช่น ตลาดนัด ถนนคนเดิน และสถานที่สำคัญอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัด และจัดกำลังสายตรวจเพื่อตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ ตลอดจนวัตถุต้องสงสัย รวมทั้งอาวุธปืน วัตถุระเบิด และสิ่งผิดกฎหมาย หลังเกิดเหตุระเบิดบริเวณแหล่งชุมชนและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ ภ.จว.ตรัง และ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเหตุให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวว่าเหตุที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหลายรายการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนั้น เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยแลัการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังได้มีการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานปกครอง เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน และฝ่ายรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ โดยเฉพาะการจดจำตำหนิรูปพรรณบุคคล ยานพาหนะ และวัตถุต้องสงสัย รวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และยังให้วางระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินที่สามารถแจ้งและรับแจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังโรงพยาบาลและมูลนิธิกู้ภัยทุกแห่งให้เตรียมพร้อมสูงสุดในการสนับสนุนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องบุคคลหรือกลุ่มคนซึ่งมีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าจะกระทำผิดกฎหมายและมีแนวโน้มจะก่อเหตุการณ์ความวุ่นวาย

(ภาพประกอบ: ตำรวจท่องเที่ยวดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร)