สภาผู้นำศาสนาอิสลามในอินโดนีเซียชี้ขาดให้การเผาป่าเป็นบาป

สภาผู้นำศาสนาอิสลามในอินโดนีเซียชี้ขาดให้การเผาป่าเป็นบาป

สภาอุลามะแห่งอินโดนีเซีย (MUI) องค์กรสำคัญทางศาสนาอิสลามในอินโดนีเซีย ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 14 ก.ย. เพื่อประกาศคำตัดสินชี้ขาดว่าการเผาป่าถือเป็นการกระทำบาปในศาสนาอิสลาม หวังกระตุ้นให้คนในสังคมร่วมต่อต้านการเผาป่าเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันพิษที่เป็นประเด็นร่วมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายงานข่าวระบุว่ากลุ่มผู้นำสภาอุลามะออกแถลงการณ์คำชี้ขาดเรื่องการเผาป่าหลังประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกระทรวงสิ่งแวดล้อมอินโดนีเซีย เนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีการเผาป่าและที่ดินขนาดใหญ่เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ทำให้เกิดมลพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในอินโดนีเซียและประเทศเพื่อนบ้าน

นายฮายู ปราโบโว ผู้นำการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสภาอูลามะแห่งอินโดนีเซีย เปิดเผยว่าการเผาป่าในอินโดนีเซียเกิดจากการดำเนินงานของกลุ่มทุนหรือบริษัทขนาดใหญ่ ขณะที่การประกาศให้การเผาป่าเป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาจะช่วยให้คนในสังคมมีความตระหนักและพร้อมจะต่อสู้กับปัญหาดังกล่าวมากขึ้น

“คำตัดสินชี้ขาดเรื่องการเผาป่าน่าจะช่วยให้ผู้นำศาสนาและคนในสังคมที่ไม่เคยสนใจเรื่องปัญหามลพิษมาก่อนเริ่มหันมาสนใจและพยายามหาทางยุติปัญหาการเผาป่าในพื้นที่ของตนได้” นายฮายูกล่าว