ศาลสูงสุดอียูชี้ขาด ไม่ให้ลงโทษจำคุกคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ศาลสูงสุดอียูชี้ขาด ไม่ให้ลงโทษจำคุกคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ศาลยุติธรรมยุโรปมีคำพิพากษาห้ามจำคุกพลเมืองจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปที่ลักลอบเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นโดยผิดกฎหมาย แต่ให้ใช้วิธีส่งตัวผู้กระทำผิดกลับประเทศต้นทางแทน

คำพิพากษาครั้งนี้มีผลบังคับใช้กับผู้อพยพที่ลักลอบข้ามพรมแดนหรือเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นโดยผิดกฎหมาย โดยศาลมีคำวินิจฉัยให้ส่งตัวผู้กระทำผิดกลับประเทศภายใต้ระเบียบส่งกลับผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (Return Directive)

อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นที่ทางการสามารถจำคุกผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้สูงสุด 18 เดือน เช่นกรณีที่มีความเสี่ยงว่าผู้กระทำผิดจะหลบหนี หรือเคยถูกส่งตัวกลับประเทศแล้วแต่ได้พยายามเดินทางกลับเข้าไปโดยผิดกฎหมายอีก

ศาลฎีกาฝรั่งเศสได้นำเรื่องนี้ขึ้นเสนอให้ศาลยุติธรรมยุโรปวินิจฉัย หลังจากผู้อพยพชาวกานาคนหนึ่งถูกตำรวจฝรั่งเศสจับ บริเวณทางเข้าอุโมงค์ช่องแคบอังกฤษ ฐานใช้เอกสารเดินทางปลอมของเบลเยียม จากนั้นเขาถูกควบคุมตัวในความผิดฐานเข้าเมืองผิดกฎหมาย แต่เจ้าตัวแย้งว่าตำรวจจับกุมเขาโดยมิชอบตามระเบียบ Return Directive ของอียู

ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายมีเวลา 30 วันในการเดินทางออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้นโดยสมัครใจ แต่หากยังไม่ยอมเดินทางออกหลังจากนั้น ก็ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศ แต่เจ้าหน้าที่ต้องไม่ใช้กำลังเกินกว่าเหตุ หรือทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิต

 

Add Comment