ยิ่งลักษณ์ ยืนยันยังมีสิทธิลงประชามติ ประกาศโหวตโนทั้ง 2 ช่อง

ยิ่งลักษณ์ ยืนยันยังมีสิทธิลงประชามติ ประกาศโหวตโนทั้ง 2 ช่อง

น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเพิกถอนจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีย้อนหลัง ยืนยันไปใช้สิทธิลงประชามติได้ และจะลงมติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และไม่เห็นชอบคำถามพ่วง

อดีตนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะไปรักษาสิทธินี้ในวันที่ 7 ส.ค. 59 อย่างแน่นอน โดยเธอพูดมาโดยตลอดว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดมีความสำคัญในการกำหนดรูปแบบการปกครองประเทศ ซึ่งต้องเป็นประชาธิปไตยที่ยอมรับอำนาจการตัดสินใจของประชาชน การให้สิทธิเสรีภาพและสิ่งที่ประชาชนพึงจะได้รับ รวมถึงการกำหนดการถ่วงดุลระหว่างอำนาจต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสม และรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญจะต้องสามารถแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ แต่เมื่อศึกษาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วพบว่าไม่เป็นไปตามแนวทางที่กล่าวมา จึงจะลงมติไม่เห็นชอบ

“จากการติดตามการยกร่างและสาระของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาโดยตลอด ดิฉันเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญมิได้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว ดิฉันจึงไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และไม่เห็นชอบคำถามพ่วงค่ะ”

น.ส. ยิ่งลักษณ์ถูกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ลงมติเพิกถอนจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2558เนื่องจากกรณีไม่ระงับยับยั้งปล่อยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว โดยมติของ สนช. นั้นเกิดขึ้นในขณะที่เธอพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว โดยการยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2556

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ยืนยันว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังมีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญได้ เนื่องจากการถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นมีผลทำให้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ในระยะเวลา 5 ปีเท่านั้น แต่ไม่ได้มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง น.ส. ยิ่งลักษณ์จึงยังสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ดังกล่าว และไม่มีลักษณะต้องห้าม ในการใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ทั้งนี้ตามข้อมูลการใช้สิทธิ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะต้องไปใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งที่ 32 ภายในโรงเรียนคลองลำเจียก เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร