นักวิชาการชี้อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเหตุเศรษฐกิจชะลอตัว ด้านกระทรวงแรงงานโต้สถานการณ์จ้างงานยังปกติ

นักวิชาการชี้อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเหตุเศรษฐกิจชะลอตัว ด้านกระทรวงแรงงานโต้สถานการณ์จ้างงานยังปกติ

มติชนออนไลน์รายงานว่า นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงความเห็นกรณีการเลิกจ้างงานของอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยว่า เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมทั้งกำลังซื้อรถยนต์ในประเทศที่ลดลง จึงทำให้การผลิตและยอดขายรถยนต์ลดลงตาม อย่างไรก็ตาม แม้แนวโน้มการเลิกจ้างงานในอนาคตน่าจะมีเพิ่มขึ้น แต่อาจจะไม่มาก เพราะเศรษฐกิจในประเทศยังค่อนข้างทรงตัว และอัตราการว่างงานโดยรวมของไทยยังอยู่ในระดับต่ำโดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 1.2% ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ทางด้านนายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า อัตราการว่างงานของไทยในเดือนพ.ค. ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย มีปัจจัยหลักมาจากนักศึกษาจบใหม่ยังไม่มีงานทำ ซึ่งเป็นคนละส่วนกับแรงงานในโรงงาน จึงเป็นเรื่องไม่น่ากังวลนัก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องการนักศึกษาจากสายอาชีวะจำนวนมากกว่าสายสามัญ จึงควรปฏิรูปการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้บัณฑิตเป็นที่ต้องการของตลาด

อย่างไรก็ตาม นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สถานการณ์การจ้างงานในขณะนี้ยังเป็นปกติ และยังไม่มีนัยยะสำคัญบ่งบอกถึงการว่างงานในระดับสูง โดยข้อมูลจากระบบของ กกจ. เองยังมีตำแหน่งงานว่างรองรับทั่วประเทศประมาณ 40,000 อัตรา

อธิบดีกรมการจัดหางานยังกล่าวว่า ตัวเลขการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดนั้น ไม่ใช่ตัวเลขการว่างงานในภาคอุตสาหกรรม เพราะขณะนี้ในหลายอุตสาหกรรมก็ยังขาดแคลนแรงงานในระดับการผลิตจำนวนมาก และหากมองในเรื่องการผลิตกำลังแรงงานของไทยแล้ว จะพบว่ามีผู้จบใหม่ในระดับปริญญาตรีจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นสาขาทางสังคมศาสตร์ ทั้งที่ตลาดแรงงานมีความต้องการผู้จบปริญญาตรีในสาขาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่า ทำให้ดูเหมือนว่ามีผู้ว่างงานมากขึ้น ทั้งที่จริงแล้วตลาดแรงงานยังมีความต้องการแรงงานในระดับอาชีวะ ระดับไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือจำนวนมาก อีกทั้งในอนาคตไทยจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานมากกว่าว่างงาน เนื่องจากไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ประชากรวัยแรงงานมีจำนวนลดลง