ช้างพังโม่ชะและโม่ตาลาได้ขาเทียมใหม่

ช้างพังโม่ชะและโม่ตาลาได้ขาเทียมใหม่

ช้างพังโม่ชะ อายุ 10 ปี และช้างพังโม่ตาลา อายุ 55 ปี ซึ่งสูญเสียขาไปจากการเหยียบกับระเบิด ต่างได้รับขาเทียมใหม่ หลังโรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้างที่ จ. ลำปาง ได้เปิดโรงงานผลิตขาเทียมช้างเมื่อช่วงกลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา

ช้างที่สูญเสียขาจะต้องประสบกับปัญหาสุขภาพหลายประการ หากไม่ได้รับขาเทียมที่ผลิตขึ้นอย่างเหมาะสม โดยพังโม่ชะซึ่งสูญเสียขาตั้งแต่อายุเพียง 7 เดือน ได้รับขาเทียมใหม่เป็นอันที่ 9 แล้ว ซึ่งขาเทียมใหม่ได้รับการขยายขนาดให้เหมาะกับร่างกายของช้างที่เติบโตขึ้น ส่วนพังโม่ตาลาที่มีอายุมากแล้วนั้น เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สู้ตอบสนองต่อขาเทียมใหม่ได้ดีเท่าพังโม่ชะ

ทั้งนี้ โรงงานขาเทียมช้างก่อตั้งขึ้น เพื่อผลิตขาเทียมช่วยเหลือช้างและสัตว์อื่น ๆ ที่พิการ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2016-07-01_214342 2016-07-01_214357 2016-07-01_214409 2016-07-01_214422