จีนเปิดตัวแบบทดสอบความรู้ธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์ออนไลน์

จีนเปิดตัวแบบทดสอบความรู้ธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์ออนไลน์

รัฐบาลจีนมีคำสั่งให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ที่ประจำอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล ทำแบบทดสอบความรู้เรื่องธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนสอบออนไลน์ได้ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย.-10 ก.ค. เพื่อทดสอบว่าสมาชิกพรรคแต่ละคนจำธรรมนูญของพรรคได้ขึ้นใจมากน้อยเพียงไร

แบบทดสอบแต่ละชุดจะมี 20 ข้อ โดยสุ่มเลือกจากคำถามรวมทั้งหมด 300 ข้อที่เกี่ยวกับธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์ ไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่ นโยบายหลัก กฎระเบียบ ข้อบังคับ และบทลงโทษกรณีที่กระทำผิดกฎพรรค โดยมีกำหนดเวลาทำแบบทดสอบให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง ส่วนผลคะแนนของผู้ทำแบบทดสอบแต่ละคนจะถูกส่งไปยังฐานข้อมูลส่วนกลางของพรรค รวมถึงเผยแพร่ลงในสื่อออนไลน์ และจะติดตามผลด้วยว่าสมาชิกพรรคจากหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ ให้ความร่วมมือทำแบบทดสอบมากน้อยเพียงใด

คำถามในแบบทดสอบมีตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น เช่น ธรรมนูญพรรคมีกี่หมวดหมู่ ไปจนถึงบทลงโทษกรณีคู่สมรสของสมาชิกพรรคกระทำความผิดในข้อหาติดสินบน รวมถึงคำถามว่าหนทางสู่การพัฒนาประเทศที่ดีคืออะไร แต่คำตอบทั้งหมดสามารถเปิดหาจากคู่มือได้

สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ที่เป็นประชาชนทั่วไปไม่จำเป็นต้องทำแบบทดสอบดังกล่าว แต่ผู้ที่สนใจสามารถทำแบบทดสอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ และก่อนหน้านี้พรรคคอมมิวนิสต์เคยรณรงค์ให้สมาชิกพรรคคัดลายมือด้วยการเขียนธรรมนูญพรรคกว่า 15,000 ตัวอักษรมาแล้ว