การบินไทยห้ามเปิดใช้งานซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 7 บนเครื่อง

การบินไทยห้ามเปิดใช้งานซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 7 บนเครื่อง

สำนักข่าวไทยรายงานว่า เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเรียกคืนและระงับการจำหน่ายสมาร์ทโฟนซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 7 ทั่วโลก เนื่องจากปัญหาแบตเตอรี่ระเบิดนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน การบินไทยขอความร่วมมือจากผู้โดยสารที่ใช้งานสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าว ให้ไม่เปิดใช้งานหรือชาร์จไฟระหว่างเดินทางอยู่บนเครื่องบิน และไม่เก็บสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวไว้รวมกับสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน

นอกจากนี้ หากผู้โดยสารพบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ของตนแตกหักเสียหาย มีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างผิดปกติ มีควัน สูญหายระหว่างเที่ยวบิน หรือหลุดหายเข้าไปในช่องว่างระหว่างที่นั่ง ขอความกรุณาแจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้ทราบทันที

ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของการบินไทย และยังเป็นข้อกำหนดของสำนักงานบริหารความปลอดภัยด้านการบินของสหภาพยุโรป (EASA) อีกด้วย

ก่อนหน้านี้ สายการบินในต่างประเทศบางแห่งได้ออกคำสั่งห้ามใช้งานสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวบนเครื่องมาแล้ว เช่น สายการบินควอนตัสของออสเตรเลีย เป็นต้น