กฤษฎีกาตีความแล้ว มติ มส. เสนอสมเด็จช่วงเป็นสังฆราช ไม่ขัด พ.ร.บ. สงฆ์

2016-07-11_205429

กฤษฎีกาตีความแล้ว มติ มส. เสนอสมเด็จช่วงเป็นสังฆราช ไม่ขัด พ.ร.บ. สงฆ์

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าคณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความกระบวนการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอนามของ “สมเด็จช่วง” เป็นสมเด็จพระสังฆราช ตามมติของมหาเถรสมาคม (มส.) ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แล้ว ด้านไพบูลย์ นิติตะวัน ผู้ร้องให้ตรวจสอบเผยอาจสู้ต่อที่ศาลปกครอง

กรณีการร้องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความกระบวนการเสนอชื่อ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือสมเด็จช่วง เป็นพระสังฆราช เกิดขึ้นเมื่อนายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2535 โดยผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติว่า การเสนอชื่อสมเด็จสังฆราชพระองค์ใหม่ มติที่ประชุม มส. เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2559 ทำข้ามขั้นตอนไม่ถูกต้องตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2535 เนื่องจากผู้ตรวจฯ เห็นว่ากระบวนการเสนอชื่อ ต้องให้นายกฯ เป็นผู้นำรายชื่อให้ที่ประชุม มส.เห็นชอบ แต่มติของ มส. เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นั้นเป็นการลงมติก่อนที่นายกจะเสนอชื่อ จึงต้องส่งเรื่องไปให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความต่อ

อย่างไรก็ตาม วันนี้ นายสุวพันธุ์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่ากระบวนการเสนอชื่อนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว โดยระบุว่านายกฯ ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่สามารถนำมาประกอบการใช้ดุลยพินิจได้

ด้านนายไพบูลย์ นิติตะวัน ให้สัมภาษณ์รายการเก็บตกจากเนชั่น ภาคเที่ยง ช่อง 22 ระบุว่าต้องสู้ตามขั้นตอนต่อไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนเพราะขณะนี้ยังมีความเห็นแย้งกันอยู่ และไม่ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นอย่างไร หากมีการเสนอชื่อสมเด็จช่วงเป็นพระสังฆราชก็ต้องมีการคัดค้านอยู่ดี ซึ่งขั้นต่อไปอาจจะมีการยื่นคำร้องต่อศาลปกครองแต่ยังไม่สามารถบอกได้ในขณะนี้