อุรังอุตังเลียนแบบการพูดของมนุษย์ได้

อุรังอุตังเลียนแบบการพูดของมนุษย์ได้

ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ เปิดเผยผลงานวิจัยชิ้นล่าสุดที่บ่งชี้ว่า ลิงอุรังอุตังสามารถเลียนแบบการพูดของมนุษย์ได้ นับเป็นการค้นพบหลักฐานใหม่ที่อาจช่วยไขปริศนาเรื่องวิวัฒนาการของการพูดสื่อสารด้วยภาษาของมนุษย์ และหักล้างความเชื่อก่อนหน้านี้ที่ว่า การพูดสื่อสารของมนุษย์ไม่ได้พัฒนามาจากลิงใหญ่

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สหรัฐฯ และอังกฤษ ศึกษาเรื่องนี้โดยติดตามพฤติกรรมของ “ร็อกกี้” อุรังอุตังเพศผู้ในสวนสัตว์เมืองอินเดียแนโพลิส ของสหรัฐฯ ที่สามารถเลียนเสียงคล้ายกับเสียงสระได้กว่า 500 เสียง ซึ่งบ่งชี้ว่ามันสามารถเรียนรู้ ควบคุมเสียง และเปล่งเสียงใหม่ ๆ ได้ เพราะเสียงที่ร็อกกี้เปล่งออกมานั้นแตกต่างไปจากเสียงร้องเรียกที่อุรังอุตังเปล่งออกมาตามธรรมชาติ

ดร.เอเดรียโน ลามีรา หัวหน้าทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเดอรัมในอังกฤษ บอกว่า หลักฐานจากการค้นพบครั้งนี้ หักล้างข้อสันนิษฐานที่ว่า ลิงใหญ่ เช่น อุรังอุตัง ไม่สามารถควบคุมและเปล่งเสียงใหม่ ๆ ได้เหมือนมนุษย์ รวมทั้งหักล้างความเชื่อที่ว่าการพูดของมนุษย์ไม่ได้พัฒนามาจากลิงใหญ่ แต่เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เท่านั้น

ดร.ลามีราบอกด้วยว่า ความสามารถดังกล่าวของร็อกกี้ ยังพบใน “ทิลดา” ลิงอุรังอุตังเพศเมียในสวนสัตว์เมืองโคโลญของเยอรมนีด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าร็อกกี้ไม่ใช่ลิงที่พิเศษหรือแตกต่างไปจากลิงตัวอื่น และผลการวิจัยครั้งนี้จะช่วยปูทางไปสู่การศึกษาวิจัยเรื่องวิวัฒนาการด้านการพูดสื่อสารของมนุษย์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

(ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ)