ศาลอนุญาตให้ผู้ป่วยมะเร็งวัย 14 แช่แข็งศพตัวเอง

2016-11-19_055624

ศาลอนุญาตให้ผู้ป่วยมะเร็งวัย 14 แช่แข็งศพตัวเอง