รวันดาเริ่มใช้โดรนขนส่งโลหิตไปยังพื้นที่ห่างไกลของประเทศ

รวันดาเริ่มใช้โดรนขนส่งโลหิตไปยังพื้นที่ห่างไกลของประเทศ

บริษัท Zipline ของสหรัฐฯ เริ่มเปิดให้บริการโดรนขนส่งโลหิตไปยังพื้นที่ห่างไกลของประเทศรวันดาแล้ว นับเป็นการขนส่งโดยใช้โดรนในเชิงพาณิชย์ที่ให้บริการเป็นประจำรายแรกของโลก

การขนส่งที่ว่านี้ใช้โดรนปีกนิ่ง ที่สามารถบินไปยังจุดหมายปลายทางได้อัตโนมัติด้วยระบบนำทางจีพีเอส โดยโดรนจะนำส่งโลหิตที่บรรจุในหีบห่อเล็ก ๆ ที่ผูกติดกับร่มชูชีพไปให้ผู้รับได้โดยไม่ต้องลงจอด

เทคโนโลยีนี้ให้ความหวังในการขนส่งสิ่งของไปยังพื้นที่ห่างไกลได้รวดเร็วขึ้นกว่าการขนส่งทางบกตามปกติ อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งพอ ๆ กัน หรือถูกกว่าการส่งโดยจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ในเบื้องต้นบริการนี้จะใช้ขนส่งโลหิต พลาสมา และยาต้านการแข็งตัวของเลือด ไปให้สถานพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาในการส่งลงได้มาก

บริษัท Zipline ระบุว่า โดรนขนส่งชนิดนี้ให้บริการพื้นที่ในรัศมี 150 กม. แม้ว่าในทางทฤษฎีจะสามารถบินได้ไกลเป็นสองเท่า และโดรนจะบินอยู่ที่ระดับความสูงราว 500 ฟุต (152 เมตร) เพื่อไม่ให้อยู่ในเส้นทางการบินของเครื่องบินโดยสาร