ผักโขมอัจฉริยะช่วยตรวจจับวัตถุระเบิดได้

ผักโขมอัจฉริยะช่วยตรวจจับวัตถุระเบิดได้

นักวิจัยเอ็มไอทีประสบความสำเร็จในการดัดแปลงต้นผักโขมธรรมดา ให้กลายเป็นพืชอัจฉริยะที่สามารถตรวจจับตำแหน่งของวัตถุระเบิดซึ่งฝังอยู่ใต้ดินได้

มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดังกล่าวในวารสาร Nature Materials โดยนักวิจัยติดตั้งท่อคาร์บอนขนาดเล็กระดับนาโนลงในใบของต้นผักโขม ซึ่งท่อที่หุ้มด้วยวัสดุพอลิเมอร์นี้จะเป็นตัวตรวจจับสารเคมี “ไนโตรอะโรมาติกส์” ซึ่งพบในกับระเบิดและวัตถุระเบิดอื่น ๆ ที่ถูกฝังไว้ใต้ดิน

เมื่อต้นผักโขมดูดน้ำในดินที่มีสารไนโตรอะโรมาติกส์ปนเปื้อนอยู่เข้ามา จะสามารถใช้เครื่องมือพกพาขนาดเล็กอ่านค่าของสารดังกล่าวได้ โดยเครื่องมือพกพานี้จะฉายลำแสงเลเซอร์ไปที่ใบของต้นผักโขม ซึ่งหากมีสารเคมีจากวัตถุระเบิดอยู่ ใบจะเกิดการเรืองแสงที่ใกล้เคียงกับแสงอินฟาเรดออกมา และส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายไปยังเครื่องอ่านค่าพกพาได้ นอกจากนี้ยังสามารถดัดแปลงสมาร์ทโฟนมาใช้เป็นเครื่องอ่านค่าได้อีกด้วย

ปัจจุบัน เครื่องมือดังกล่าวสามารถตรวจจับสัญญาณของสารจากวัตถุระเบิดที่ห่างออกไปจากต้นผักโขมอัจฉริยะได้ราว 1 เมตร และกำลังพัฒนาเพื่อให้จับสัญญาณได้ในระยะที่ไกลขึ้น

ศาสตราจารย์ ไมเคิล สตราโน ผู้นำคณะวิจัยระบุว่า ท่อคาร์บอนที่เล็กระดับนาโนซึ่งติดตั้งในต้นผักโขมนี้ สามารถนำไปตรวจจับสิ่งต่าง ๆ ได้อีกหลายอย่าง เพื่อใช้ในงานป้องกันภัยก่อการร้ายและงานด้านความมั่นคง โดยก่อนหน้านี้คณะวิจัยของเขาประสบความสำเร็จในการใช้เครื่องมือนี้ตรวจจับสารอย่างไฮโดรเจนเปอร์อ็อกไซด์ ทีเอ็นที และก๊าซพิษซารินมาแล้ว

2016-11-01_225620