ครอบครัวชาวอังกฤษตะลึง แจกันเก่าที่ใช้กั้นประตูในบ้านมีราคาประมูลถึง 30 ล้านบาท

ครอบครัวชาวอังกฤษตะลึง แจกันเก่าที่ใช้กั้นประตูในบ้านมีราคาประมูลถึง 30 ล้านบาท

ครอบครัวชาวอังกฤษในเมืองเบอร์มิงแฮมต้องตกตะลึง เพราะคาดไม่ถึงว่าแจกันจีนใบเก่าที่ใช้วางกั้นบานประตูในบ้านมานานถึง 36 ปี กลับเป็นแจกันโบราณที่มีมูลค่าสูงหลายสิบล้านบาท โดยแจกันดังกล่าวทางครอบครัวได้รับเป็นมรดกตกทอดมาจากญาติผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ค้าวัตถุโบราณมาก่อน

จากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า แจกันจีนใบนี้น่าจะทำขึ้นถวายจักรพรรดิเฉียนหลงของจีน ในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 โดยฝีมือช่างเป็นลักษณะที่ผลิตขึ้นโดยเตาเครื่องปั้นดินเผาในพระราชวังฤดูร้อน และเชื่อว่าถูกนำออกนอกประเทศโดยผู้ค้าวัตถุโบราณหลังจากนั้น

บริษัทผู้นำแจกันใบนี้ออกประมูลระบุว่า ทางครอบครัวที่เป็นเจ้าของเดิมไม่เคยล่วงรู้มาก่อนว่าแจกันใบนี้มีมูลค่าสูง โดยใช้เป็นที่กั้นบานประตูและให้ลูก ๆ เล่นโยนลูกบอลข้ามแจกันใบนี้ไปมาบ่อยครั้ง จนกระทั่งมาตัดสินใจขายและให้ผู้เชี่ยวชาญมาประเมินราคาจึงได้รู้ถึงมูลค่าที่แท้จริง

ทางครอบครัวดังกล่าวระบุว่า รู้สึกเหมือนถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง หลังจากที่มีผู้ประมูลแจกันดังกล่าวไปในราคาถึง 30 ล้านบาท

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-birmingham-36685634