ภาพการติดตั้งหลังคาโค้งครอบ “เชอร์โนบิล”

ภาพการติดตั้งหลังคาโค้งครอบ “เชอร์โนบิล”

โครงการก่อสร้างหลังคาโค้งขนาดใหญ่ครอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล ในยูเครน มีความคืบหน้าไปมาก ล่าสุดมีการเคลื่อนหลังคาโค้งยักษ์เข้าไปครอบเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เหลืออยู่ แทนหลังคาเดิมที่เสียหายไปในการระเบิดครั้งใหญ่เมื่อปี 2529 เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุกัมมันตรังสีรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

หลังคาโค้งหลังใหม่ที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตและเหล็กกล้ามีความกว้าง 275 เมตร สูง 108 เมตร ถือเป็นหลังคาโค้งขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทางบก ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 57,000 ล้านบาท) โดยมีธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนายุโรป (EBRD) เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่

เหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลระเบิดเมื่อ 30 ปีก่อน นับเป็นอุบัติเหตุนิวเคลียร์ครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลก และปัจจุบันพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ยังคงมีกัมมันตภาพรังสีในระดับสูง บีบีซีนำภาพการเคลื่อนย้ายหลังคาโค้งยักษ์เข้าไปครอบเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ซึ่งถ่ายทำด้วยเทคนิคภาพเร่งความเร็วมาให้ได้ชมกัน #ChernobylDisaster