เผยโผเมืองค่าครองชีพแพงสำหรับชาวต่างชาติ ฮ่องกงเป็นที่ 1

เผยโผเมืองค่าครองชีพแพงสำหรับชาวต่างชาติ ฮ่องกงเป็นที่ 1

บริษัทเมอร์เซอร์ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ เผยผลการจัดอันดับเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดสำหรับชาวต่างชาติประจำปี 2559 วันนี้ (22 มิ.ย.) โดยฮ่องกง เขตบริหารพิเศษของจีน เป็นเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดสำหรับชาวต่างชาติในปีนี้ แทนที่กรุงลูอันดา เมืองหลวงของแองโกลา ซึ่งเคยติดอันดับเมืองที่ค่าครองชีพแพงที่สุดสำหรับชาวต่างชาติเมื่อปี 2558

ส่วนเมืองที่ติดอันดับ 2-10 ได้แก่ กรุงลูอันดา เมืองหลวงของแองโกลา, เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, สิงคโปร์, กรุงโตเกียว เมืองหลวงญี่ปุ่น, กรุงคินชาซา เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ดีอาร์คองโก), นครเซี่ยงไฮ้ของจีน, นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์, กรุงเอ็นจาเมนา สาธารณรัฐชาด และกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน

ขณะที่เมืองที่ค่าครองชีพถูกที่สุดสำหรับชาวต่างชาติ ได้แก่ กรุงวินด์ฮุก เมืองหลวงของนามิเบีย และเมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้

ผลการจัดอันดับดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อให้บริษัทระหว่างประเทศต่างๆ นำไปใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายของพนักงานซึ่งถูกส่งไปประจำการในต่างประเทศ โดยสำรวจข้อมูลเฉลี่ยเปรียบเทียบจากสินค้ากว่า 200 รายการ รวมถึงค่าครองชีพ ค่าเดินทาง ค่าที่อยู่อาศัย ค่าเครื่องนุ่งห่มและสันทนาการใน 209 ประเทศทั่วโลก