สหราชอาณาจักรมีนักศึกษาต่างชาติลดลง จากนโยบายคนเข้าเมืองที่เข้มงวด

2016-05-11_220921

สหราชอาณาจักรมีนักศึกษาต่างชาติลดลง จากนโยบายคนเข้าเมืองที่เข้มงวด

คณะทำงานกลุ่มใหม่ของสมาชิกรัฐสภาอังกฤษจากทุกพรรค ระบุว่าแนวนโยบายด้านคนเข้าเมืองที่เข้มงวดของสหราชอาณาจักร กำลังผลักให้นักศึกษาต่างชาติเลือกไปเรียนในประเทศอื่น และทำให้สหราชอาณาจักรสูญเสียส่วนแบ่งมูลค่ามหาศาลในตลาดการศึกษานานาชาติ

คณะทำงานกลุ่มนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรละเว้นการดำเนินมาตรการด้านคนเข้าเมืองที่เข้มงวดกับกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ เพราะมาตรการดังกล่าวทำให้นักศึกษากลุ่มนี้เข้าไปเรียนในสหราชอาณาจักรลดลง ข้อมูลล่าสุดพบว่า เมื่อปีก่อนแคนาดาแซงหน้าสหราชอาณาจักรขึ้นเป็นประเทศที่ชาวต่างชาตินิยมเข้าไปศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด และพบว่า ออสเตรเลียกำลังจะแซงหน้าสหราชอาณาจักรในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยปัจจุบันพบว่า นักศึกษาอินเดียส่วนใหญ่เลือกที่จะไปเรียนหนังสือในออสเตรเลียมากกว่าสหราชอาณาจักร

คณะทำงานกลุ่มนี้ระบุว่า นักศึกษาต่างชาติไม่เพียงจะช่วยนำรายได้เข้าประเทศมูลค่ามหาศาล แต่ยังก่อให้เกิดผลดีทางด้านวัฒนธรรมด้วย ด้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรชี้ว่า สถานการณ์ตัวเลขนักศึกษาต่างชาติในปัจจุบันอยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง

ข้อมูลล่าสุดนี้สอดคล้องกับคำเตือนของสมาชิกรัฐสภาและนักวิชาการที่ระบุว่า การดึงเอากลุ่มนักศึกษาต่างชาติเข้าไปรวมในเป้าหมายการตัดลดจำนวนคนต่างด้าวที่เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรนั้น จะผลักให้นักศึกษาเหล่านี้ไปศึกษาในประเทศอื่นและทำให้สหราชอาณาจักรสูญเสียรายได้มหาศาล

 

Add Comment