ผลสำรวจชี้ คนทั่วโลกส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ยินดีต้อนรับผู้ลี้ภัย

2016-05-21_051259

ผลสำรวจชี้ คนทั่วโลกส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ยินดีต้อนรับผู้ลี้ภัย ส่วนไทยติดอันดับกลุ่มประเทศที่มีทัศนคติเป็นลบต่อผู้ลี้ภัยมากที่สุด

ดัชนีชี้วัดความเป็นมิตรต่อผู้ลี้ภัยของประเทศต่าง ๆ ซึ่งจัดทำโดยองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชน แอมเนสตี้ อินเตอร์แนชันแนล ระบุว่าคนส่วนมากถึงร้อยละ 80 ทั่วโลก ยินดีให้ความช่วยเหลือหรือแม้แต่ให้ที่พักพิงกับผู้ลี้ภัยในบ้านของตนเอง โดยจีน เยอรมนี และสหราชอาณาจักร เป็นประเทศที่มีผู้ตอบการสำรวจว่ายินดีต้อนรับผู้ลี้ภัยมากที่สุด ส่วนรัสเซีย อินโดนีเซีย และไทย เป็นกลุ่มประเทศที่ผู้ตอบการสำรวจมีทัศนคติเป็นลบต่อผู้ลี้ภัยมากที่สุด

ทั้งนี้ ดัชนีดังกล่าวจัดอันดับความเป็นมิตรต่อผู้ลี้ภัยของประเทศต่าง ๆ จากคะแนนที่ได้จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 27,000 คน ใน 27 ประเทศ โดยจีนได้คะแนนสูงสุด 85 คะแนน ซึ่งผู้ตอบการสำรวจชาวจีนร้อยละ 46 ตอบว่ายินดีรับผู้ลี้ภัยมาอยู่ในบ้านของตน ร้อยละ 42 ตอบว่ายินดีรับผู้ลี้ภัยเข้ามาอยู่ในละแวกบ้านหรือเมืองใกล้เคียง มีเพียงร้อยละ 6 ที่ตอบว่า ไม่ต้องการรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศ ส่วนประเทศไทยนั้นได้คะแนนที่ 33 คะแนน จัดว่าอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่ต้อนรับผู้ลี้ภัยมากที่สุด เช่นเดียวกับรัสเซียซึ่งได้คะแนนต่ำสุดที่ 18 คะแนน

แอมเนสตี้ อินเตอร์แนชันแนล ยังชี้ว่า ดัชนีดังกล่าวสะท้อนถึงความคิดเห็นที่แท้จริงของผู้คนทั่วโลกต่อผู้ลี้ภัย ซึ่งสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลชาติต่าง ๆ ที่มุ่งกีดกันผู้ลี้ภัย หรือไม่ให้ความสำคัญกับปัญหานี้

ภาพประกอบ: ดัชนีชี้วัดความเป็นมิตรต่อผู้ลี้ภัยของประเทศต่าง ๆ โดยประเทศที่มีคะแนนความเป็นมิตรสูง ซึ่งผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนมากยินดีรับผู้ลี้ภัยเข้าบ้าน จะอยู่ในแถบสีเหลืองด้านบน ส่วนประเทศที่เป็นมิตรต่อผู้ลี้ภัยปานกลาง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากยินดีรับผู้ลี้ภัยเข้ามาอยู่ในละแวกบ้านหรือเมืองใกล้เคียง จะอยู่ในแถบสีส้ม ส่วนประเทศที่ไม่ยินดีรับผู้ลี้ภัยเลยจะอยู่ในแถบสีแดงด้านล่าง

 

Add Comment