สถานการณ์พายุไซโคลนโรอานู

2016-05-21_205432

ภาพดาวเทียม Himawari 8 May 21, 2016 at 07:05PM

2016-05-21_205450

ขณะที่ไซโคลนโรอานูเคลื่อนไปขึ้นฝั่งบังคลาเทศ คลื่นความร้อนในอินเดียก็เกิดไล่หลังเข้าปกคลุม หลายเมืองยังร้อนเกิน 47°C

2016-05-21_205511

พายุไซโคลนโรอานู ขึ้นฝั่งที่จิตตะกอง บังคลาเทศแล้ว เมื่อ 14:30 ที่ผ่านมาเวลาไทย

2016-05-21_205528

00:30 ศูนย์กลางพายุไซโคลนโรฮานู กำลังจะเคลื่อนพ้นเขตอินเดียเข้าสู่เขตบังคลาเทศ ฝนหนักตามเมืองชายฝั่งมาจนถึงแถบอิรวดี

Add Comment