วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ใส่ใจประชามติรัฐธรรมนูญ กับอนาคตประชาชน

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ใส่ใจประชามติรัฐธรรมนูญ กับอนาคตประชาชน
วรเจตน์ ภาคีรัตน์ “ใส่ใจประชามติรัฐธรรมนูญ กับอนาคตประชาชน” วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…


เผยแพร่เมื่อ 24 ก.ค. 2016

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ “ใส่ใจประชามติรัฐธรรมนูญ กับอนาคตประชาชน”
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 18.00 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

source : SHTV  Youtube