“ซ่อม” จากข้างใน

“ซ่อม” จากข้างใน

การลงโทษด้วยการกักขังอาจไม่ช่วยให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเท่าใดนัก แต่การได้เข้าใจตนเองและผู้อื่น ได้ปลดปล่อยตนเองจากอคติอาจจะช่วยให้ผู้ต้องขังจำนวนหนึ่งได้ค้นพบวิถีใหม่ในการดำเนินชีวิต ดังเช่นกลุ่มผู้ต้องขังหญิงจำนวนหนึ่งในเรือนจำที่เข้าร่วมในโครงการได้ค้นพบมาแล้ว

“ด้วยความเข้าใจที่ว่าคุก เป็นที่ขังคนชั่ว อาชญากร คนเลวที่ทำผิดกฏหมายบ้านเมือง ทัศนคติของคนภายนอกที่มีต่อผู้หญิงหลังกำแพงเหล่านี้จึงไม่ค่อยจะสู้ดีนัก” อวยพร สุธนธัญญากร ผู้รับผิดชอบและกระบวนกรโครงการ “จากใจสู่ใจ” เชียงใหม่ บอกบีบีซีไทยว่าโครงการนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เข้าร่วมกิจกรรม ที่จะทำให้มี “การฟังอย่างลึกซึ้ง” และพบว่ามีผู้ต้องขังหลายคนที่กระทำผิดเนื่องมาจากถูกกระทำมาก่อน เช่นบางคนถูกล่วงละเมิดทางเพศมาตั้งแต่เด็ก บางคนต้องมาติดคุกก็เพราะรับผิดแทนสามี หรือบางคนก็ถูกสามีหลอกให้ทำผิดโดยที่พวกเธอไม่รู้เลยว่ากำลังทำอะไรอยู่ หลายคนไม่ได้ตั้งใจที่จะกระทำผิด และมีความทุกข์ จิตใจของพวกเธอมีบาดแผลและต้องการการฟื้นฟู กิจกรรมที่ทำให้มีการรับฟังเรื่องราวของพวกเธออย่างเข้าอกเข้าใจ ฟังอย่างไม่ตัดสิน กลายเป็นการคลายความคิด ความเชื่อ อคติ ที่กดทับพวกเธอออกได้

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าไปดำเนินโครงการ “จากใจสู่ใจ” ในพื้นที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนามิติ “ด้านใน” ของผู้ต้องขัง ให้มีความเข้าใจสภาวะภายในของตัวเอง รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและจิตใจ เพื่อรับมือกับปรากฏการณ์ต่างๆจากภายนอกที่เข้าไปกระทบ ทั้งเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้าสู่บริบทของชีวิตจริง โดยเฉพาะเรื่องความเป็นเพศและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง บีบีซีไทยมีเรื่องราวสั้นๆของคนที่เข้าร่วมโครงการมาบอกเล่าครับ